Skip to content

Webinar

Få inspiration fra forskellige oplægsholdere.

2-timers faglige webinars (online). Som medlem får du adgang til positiv psykologiske webinars to gange om året. Her vil forskellige oplægsholdere komme med vinkler på positiv psykologisk teori, anvendelse af teori og metoder og udviklinger indenfor feltet. Oplægsholdere er primært medlemmer med relevant viden og erfaring indenfor det aktuelle emne.

Det er her, at du får muligheden for at bidrage med egen ekspertviden, at blive up-to-date på fagligheden og i breakout sessions gå i dybden med videns indholdet. Indholdet i webinarer er blandt andet nye bogudgivelser, podcast, TEDtalks og konferencepræsentationer med oplæg og diskussioner.

Vil du gerne støtte op om øget trivsel, læring og resiliens på individ, gruppe og samfundsniveau? 

Så meld dig ind i Det Nationale Videncenter for Positiv Psykologi. Der er to former for medlemsskab. Enten kan du blive et ordinært medlem, hvis du har en relevant uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund – ellers kan du blive associeret medlem af Det Nationale Videncenter for Positiv Psykologi.

Back To Top