Skip to content

Skole og uddannelse

I det faglige netværk Positiv psykologi i skole og uddannelse fokuseres på livslang læring med særligt fokus på folkeskolen, ungdomsuddannelser, videregående- og efteruddannelse.

Vores vision er:

  1. Vi vil skabe et paradigmeskifte i al uddannelse – fra mangelsyn til ressourcesyn
  2. Vi vil vise den evidensbaserede effekt af positiv psykologiske indsatser på trivsel
  3. Vi vil sikre at positiv psykologi indgår på videregående uddannelser som læreruddannelsen og pædagoguddannelsen.

For at fremme vores vision arbejder vi med konkrete mål om at dele national og international viden og erfaringer fra feltet Positiv Education i det faglige netværk og at formidle viden gennem synlighed i medier og dialog med interessenter og samarbejdspartnere. Vi ønsker at påvirke det politiske niveau gennem lobbyarbejde for at fremme trivselsindsatser på uddannelsesområdet med en målsætning om at positiv psykologi indgår som fagområde på voksenuddannelse.

Vil du gerne støtte op om øget trivsel, læring og resiliens på individ, gruppe og samfundsniveau? 

Så meld dig ind i Det Nationale Videncenter for Positiv Psykologi. Der er to former for medlemsskab. Enten kan du blive et ordinært medlem, hvis du har en relevant uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund – ellers kan du blive associeret medlem af Det Nationale Videncenter for Positiv Psykologi.

Back To Top