Skip to content

Samfund

I det faglige netværk Positiv psykologi i samfund fokuseres på almen trivselsfremme i et komplekst og hastigt udviklende samfund gennem anvendelse af positiv psykologiske indsigter.

Udgangspunktet er i en forståelse af forholdet mellem det heliotropiske princip om at søge mod lyset og den medfødte negativitets-bias med opmærksomhed på trusler og mørke.

Vores vision er:

  • At skabe forståelse for og udbredelse af positiv psykologi til gavn for alle.
  • At håndtere modstand mod positiv psykologi konstruktivt.
  • At bruge journalistiske nyheds- og væsentlighedskriterier til aktiv formidling af positiv psykologisk viden, som hele samfundet kan få gavn af blandt andet ved udvikling og formidling af 10 centrale positiv psykologiske budskaber.
  • At bidrage med positiv psykologisk viden og værktøjer til at modvirke forråelse af sprog og adfærd der særligt truer i forbindelse med krig og terror.

Vil du gerne støtte op om øget trivsel, læring og resiliens på individ, gruppe og samfundsniveau? 

Så meld dig ind i Det Nationale Videncenter for Positiv Psykologi. Der er to former for medlemsskab. Enten kan du blive et ordinært medlem, hvis du har en relevant uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund – ellers kan du blive associeret medlem af Det Nationale Videncenter for Positiv Psykologi.

Back To Top