Skip to content

Praksis

I Praksis er der mulighed for at få supervision og sparring på hverdagens problemer og udfordringer.

Fire gange om året tilbydes supervision og sparring til anvendelse af positiv psykologi i praksis. Vi mødes online, så medlemmer fra hele landet kan deltage.

Det er her du som medlem får nye ideer til, perspektiver på eller hjælp til problemløsning af egne cases. Samtidig bidrager du som sparringspartner med hjælp til andres hverdagsudfordringer i et positivt psykologisk perspektiv.

Vil du gerne støtte op om øget trivsel, læring og resiliens på individ, gruppe og samfundsniveau? 

Så meld dig ind i Det Nationale Videncenter for Positiv Psykologi. Der er to former for medlemsskab. Enten kan du blive et ordinært medlem, hvis du har en relevant uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund – ellers kan du blive associeret medlem af Det Nationale Videncenter for Positiv Psykologi.

Back To Top