Skip to content

Du kan blive medlem af Det Nationale Videncenter for Positiv Psykologi som ordinært medlem eller associeret medlem.

Bliv optaget som ordinært medlem

Foreningen optager ordinære medlemmer, der
1. har gennemført en masteruddannelse indenfor positiv psykologi, eller
2. har gennemført certificering og/eller diplomgivende kurser indenfor positiv psykologi, eller
3. er uddannet psykolog, eller har en anden uddannelsesmæssig baggrund der har særligt fokus på positiv psykologi

Bliv optaget som associeret medlem

Foreningen er åben for medlemmer der vil støtte foreningens formål.
Disse medlemmer har status som ”associerede medlemmer”.

Medlemsfordele

Som ordinært medlem kan du

 • Deltage i faglige oplæg og/eller webinarer. Se oversigter over disse i vores årshjul.
 • Deltage i vores lukkede faggrupper, hvor du kan udveksle viden og erfaringer med erfarne fagpersoner inden for feltet.
 • Deltage i særarrangementer mod betaling.
 • Få mulighed for at invitere en gæst med til udvalgte arrangementer.
 • Modtage nyheder før andre.
 • Få adgang til årets generalforsamling, med stemmeret og valgbarhed.
 • Have medindflydelse på det arbejde foreningen laver via din stemmeret som ordinært medlem og mulighed for at blive en aktiv del af bestyrelsen eller deltage aktivt i de forskellige faggrupper.

Som associeret medlem kan du

 • Deltage i faglige oplæg og/eller webinarer. Se oversigter over disse i vores årshjul.
 • Deltage i vores lukkede faggrupper, hvor du kan udveksle viden og erfaringer med erfarne fagpersoner inden for feltet.
 • Deltage i særarrangementer mod betaling.
 • Få mulighed for at invitere en gæst med til udvalgte arrangementer.
 • Modtage nyheder før andre.
Back To Top