Skip to content

Medlemsfordele

Som medlem støtter du visionen og missionen for Det Nationale Videncenter for Positiv Psykologi.

Vi arbejder på at fremme livslang, psykologisk bæredygtig læring, som er baseret på en holistisk tilgang med styrkelse af faglige, personlige og sociale kompetencer. Vores mål er at skabe en verden, hvor trivsel er i fokus, og trivselsfremmende indsatser er tilgængelige for alle.

Vi udbreder kendskabet til indsatser, der kan fremme trivsel, resiliens og læring, og vi samarbejder om understøttende indsatser og forandringsprocesser. Gennem forskning, udvikling og formidling stræber vi efter at forbedre verden og fremme trivsel for alle.

Ordinære medlemmer

Som ordinært medlem kan du

 • Deltage i faglige oplæg og/eller webinarer. Se oversigter over disse i vores årshjul.
 • Deltage i vores lukkede faggrupper, hvor du kan udveksle viden og erfaringer med erfarne fagpersoner inden for feltet.
 • Deltage i særarrangementer mod betaling.
 • Få mulighed for at invitere en gæst med til udvalgte arrangementer.
 • Modtage nyheder før andre.
 • Få adgang til årets generalforsamling, med stemmeret og valgbarhed.
 • Have medindflydelse på det arbejde foreningen laver via din stemmeret som ordinært medlem og mulighed for at blive en aktiv del af bestyrelsen eller deltage aktivt i de forskellige faggrupper.

Associerede medlemmer

Som associeret medlem kan du

 • Deltage i faglige oplæg og/eller webinarer. Se oversigter over disse i vores årshjul.
 • Deltage i vores lukkede faggrupper, hvor du kan udveksle viden og erfaringer med erfarne fagpersoner inden for feltet.
 • Deltage i særarrangementer mod betaling.
 • Få mulighed for at invitere en gæst med til udvalgte arrangementer.
 • Modtage nyheder før andre.

Meld dig ind

Pris for et årligt medlemskab
Et medlemskab koster 1.200 kr. for et år.

Meld dig ind
Back To Top