Skip to content

Faglige netværk

NVPP er vært for en række positiv psykologiske arrangementer

Udviklingsarbejde i de faglige netværk. Her sker faglig udvikling af positiv psykologi indenfor dit specifikke fagområde. Med nytænkning af teorier og deres anvendelse i praksis udveksles erfaringer med intervention.

Medlemmerne bidrager her med nye vinkler på positiv psykologi, nye interventionsformer og deling af værktøjer, der har vist sig virksomme eller blot nyskabende at teste. Her fylder vi over tid metodelageret op med nye friske tiltag som medlemmerne kan bruge i egen praksis.

Der er både online aktiviteter, så medlemmer fra hele landet kan komme med, og så vil der i de enkelte netværk være mulighed for at mødes fysisk, som deltagerne planlægger det.

Det faglige netværk Positiv psykologi i natur og bevægelse har sat datoer i årshjulet, hvor netværket mødes dagligt, så du kan orientere dig der.

Du kan læse mere om de enkelte faglige netværk her.

Vil du gerne støtte op om øget trivsel, læring og resiliens på individ, gruppe og samfundsniveau? 

Så meld dig ind i Det Nationale Videncenter for Positiv Psykologi. Der er to former for medlemsskab. Enten kan du blive et ordinært medlem, hvis du har en relevant uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund – ellers kan du blive associeret medlem af Det Nationale Videncenter for Positiv Psykologi.

Back To Top