Skip to content

Faglige netværk

Faglig udvikling af positiv psykologi indenfor dit specifikke fagområde.

De faglige netværk foregår hovedsageligt online, så medlemmer fra hele landet har mulighed for at deltage.

Med nytænkning af teorier og deres anvendelse i praksis udveksles erfaringer med interventioner. Der opsøges og formidles ny viden og nye metoder, hvor eksperter kan inviteres ind og vi kan tage på fælles besøg ude. Medlemmerne bidrager med nye vinkler på positiv psykologi, nye interventionsformer og deling af værktøjer, der har vist sig virksomme eller blot nyskabende at teste. Over tid fylder vi metodelageret med nye friske tiltag, som kan bruges i egen praksis.

Vi diskuterer og finder veje til at fremme anvendelse af positiv psykologi og til at bidrage til trivselsfremmende indsatser indenfor vores fagområder.

De første faglige netværk er startet, og vil senere blive suppleret af flere.

  • Positiv psykologi i organisationer og ledelse (Christina Hersom)
  • Positiv psykologi i samfund (Hans Henrik Knoop)
  • Positiv psykologi i skole og uddannelse (Nanna Paarup & Mette Marie Ledertoug)
  • Positiv psykologi i sundhed (Hanna Tómasdóttir & Mia Alfred Andersen)
  • Positiv psykologi i natur og bevægelse (Christian Taftenberg & Ebbe Lavendt)

Vil du gerne støtte op om øget trivsel, læring og resiliens på individ, gruppe og samfundsniveau? 

Så meld dig ind i Det Nationale Videncenter for Positiv Psykologi. Der er to former for medlemsskab. Enten kan du blive et ordinært medlem, hvis du har en relevant uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund – ellers kan du blive associeret medlem af Det Nationale Videncenter for Positiv Psykologi.

Back To Top