Skip to content

Bazar

Gå på opdagelse på tværs af de faglige netværk.

En gang årligt mødes hele medlemsskaren i det Nationale Videncenter for Positiv Psykologi. På den fælles BAZAR vil medlemmerne kunne gå på opdagelse på tværs af de faglige netværks arbejde gennem hele året.

På tværs af det positivt psykologiske felt, får medlemmerne inspiration fra hinanden og dermed muligheden for at opdage nye synergier, der kan berige egen indgangsvinkel. Her kan medlemmerne opleve et skønt virvar at nye ideer, teorier der skal bringes op i lyset, virksomme interventioner, interessante cases, nye redskaber; spil, kort, platforme m.m. som kan fremme trivsel, læring og præstationer i samfund, organisationer, blandt voksne, unge og børn.

Vil du gerne støtte op om øget trivsel, læring og resiliens på individ, gruppe og samfundsniveau? 

Så meld dig ind i Det Nationale Videncenter for Positiv Psykologi. Der er to former for medlemsskab. Enten kan du blive et ordinært medlem, hvis du har en relevant uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund – ellers kan du blive associeret medlem af Det Nationale Videncenter for Positiv Psykologi.

Back To Top