Skip to content
Home

TRIVSEL FOR ALLE - ALLE FOR TRIVSEL

Positiv psykologi er videnskaben om optimal menneskelig funktion. Formålet er at øge trivsel, læring og resiliens hos enkeltpersoner, hos grupper og organisationer og på samfundsmæssigt niveau.

Positiv psykologi bygger på teori og modeller, der gennem afprøvede interventioner skaber et evidensbaseret grundlag for både viden og værktøjer, så trivsels-, resiliens og læringsfremmende indsatser, bygger på det bedst mulige grundlag.

Videncentrets formål er at skabe en platform for formidling, udvikling og forskning indenfor feltet, samt at integrere aktiviteterne inden for positiv psykologi i hele landet.

Vi ønsker at samarbejde med eksperter, forskere og praktikere indenfor positiv psykologi og beslægtede områder om indsatser og forandringsprocesser på individ- og samfundsniveau, grupper, institutioner og organisationer.

Vi vil bygge bro mellem forskning og praksis og giver med videncentret mulighed for at forbinde og samarbejde om indsatser, der fremmer trivsel, resiliens og læring.

Vinterbadning, sauna og oplæg 10.3.24 kl. 10

Hvad siger forskningen om effekten af Vinterbad og sauna? Den 10. marts kl. 10 samles det faglige netværk "Positiv psykologi i natur og bevægelse" på Islands Brygge. Der er oplæg…

Inspirationsevent om selvbestemmelsesteorien

Den 2. februar havde vi fornøjelsen af at åbne dørene til det første inspirationsevent i videncentret. Dagen bød på to inspirerende oplæg af Ib Ravn og Louise Klinge, kombineret med…

European Conference on Positive Psychology 2024

Ses vi til ECPP-konference i Innsbruck den 10.-13. juli 2024? Det Nationale Videncenter for Positiv Psykologi er repræsenteret til årets konference i Østrig. ECPP-konferencen er stedet for dig med interesse…

Back To Top