skip to Main Content
Home

Trivsel for alle – Alle for trivsel

Positiv psykologi er videnskaben om optimal menneskelig funktion, hvor formålet er at øge trivsel, læring og resiliens hos enkeltpersoner, hos grupper og organisationer og på samfundsmæssigt niveau.

Positiv psykologi bygger på teori og modeller, der gennem afprøvede interventioner skaber et evidensbaseret grundlag for både viden og værktøjer, så trivsels-, resiliens og læringsfremmende indsatser til enhver tid bygger på det bedst mulige grundlag.

Videnscentrets formål er at skabe en platform for udvikling og forskning indenfor feltet, samt at integrere aktiviteterne inden for positiv psykologi i hele landet. 

Vi ønsker at samarbejde med positiv psykologi eksperter, forskere og praktikere om indsatser og forandringsprocesser på individ- og samfundsniveau, grupper, institutioner og organisationer. 

Vi vil bygge bro mellem forskning og praksis og giver med videnscentret mulighed for at forbinde og samarbejde om indsatser, der fremmer trivsel, resiliens og læring.

Vores manifest

1. POLTISK OG SAMFUNDSMÆSSIGT NIVEAU

Vi sigter mod at påvirke det politiske niveau til med politiske rammer at understøtte trivsels- og læringsfremme i samfundet. Vi tilstræber et velfærdssystem, hvor menneskelig velfærd og trivsel er i centrum for politiske beslutninger.

Vi er dybt engageret i korrekt brug af videnskabelig undersøgelse og evaluering for at støtte argumentationen for anvendelse af positiv psykologisk viden og værktøjer. Vi deltager gerne med vores ekspertise i politisk nedsatte tænketanke og udvalg.

Vi ønsker at påvirke samfundsdebatten og medier med konstruktiv og løsningsbaseret dialog.

2. UDDANNELSESMÆSSIGT NIVEAU

Vi sigter mod, at lærere og undervisere på skoler, institutioner og i organisationer udstyres med den bedste viden og værktøjer om læring og den bedste viden og værktøjer om trivsel til at skabe uddannelse og videreuddannelse baseret på positiv psykologisk evidensbaserede modeller og metoder.

Vi vil skabe et medlemsstyret online læringsfællesskab, hvor samarbejde om webinarer, workshops, konferencer, forskning, formidling og udvikling af trivsels- og læringsfremmende indsatser er i fokus.

3. INDIVID OG GRUPPE NIVEAU

Vi sigter mod at udbrede indsatser, der understøtter individuel og kollektiv trivsel, resiliens og læring med henblik på optimal udvikling og funktion.

Back To Top