Skip to content
Home

TRIVSEL FOR ALLE - ALLE FOR TRIVSEL

Positiv psykologi er videnskaben om optimal menneskelig funktion. Formålet er at øge trivsel, læring og resiliens hos enkeltpersoner, hos grupper og organisationer og på samfundsmæssigt niveau.

Positiv psykologi bygger på teori og modeller, der gennem afprøvede interventioner skaber et evidensbaseret grundlag for både viden og værktøjer, så trivsels-, resiliens og læringsfremmende indsatser, bygger på det bedst mulige grundlag.

Videncentrets formål er at skabe en platform for formidling, udvikling og forskning indenfor feltet, samt at integrere aktiviteterne inden for positiv psykologi i hele landet.

Vi ønsker at samarbejde med eksperter, forskere og praktikere indenfor positiv psykologi og beslægtede områder om indsatser og forandringsprocesser på individ- og samfundsniveau, grupper, institutioner og organisationer.

Vi vil bygge bro mellem forskning og praksis og giver med videncentret mulighed for at forbinde og samarbejde om indsatser, der fremmer trivsel, resiliens og læring.

Inspirationsevent – Om PP i medierne (live)

Mikael Kamber og Hans Henrik Knoop tog fat på positiv psykologi i et medieperspektiv, om negativitetstendensen, om universelle kilder til trivsel, og om hvordan positiv-psykologisk indsigt kan komme samfundet og…

Webinar – Sex, kærlighedsliv og positiv psykologi

Den 18. april fortalte Daisy Løvendahl os om, hvordan de tre emner hænger sammen. Det essentielle spørgsmål fra den positive psykologi om, hvad der skaber optimal menneskelig trivsel og lykke…

European Conference on Positive Psychology 2024

Ses vi til ECPP-konference i Innsbruck den 10.-13. juli 2024? Det Nationale Videncenter for Positiv Psykologi er repræsenteret til årets konference i Østrig. ECPP-konferencen er stedet for dig med interesse…

Back To Top